Praktische informatie

De dagbesteding bij Atelier Kairos is bedoeld voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. 

Door de kleinschaligheid en intensieve begeleiding is Atelier Kairos een geschikte plek voor mensen met een autisme spectrum stoornis om veilig en in eigen tempo kunstzinnige activiteiten te ondernemen. Uitgangspunt is de eigen ontwikkeling van elke deelnemer.

 

Eerste kennismaking

We maken eerst een afspraak om met elkaar kennis te maken. Hierbij is een begeleider welkom.

Met elkaar bespreken we wat je zou willen doen, waar je interesses liggen en wat je nodig hebt. Als er bijvoorbeeld sprake is van een coaching traject kan er een plan van aanpak gemaakt worden.

Het is mogelijk om een keer op proef mee te doen.

 

De financiering

De betaling van de dagbesteding gebeurt via een PGB, bekostigd uit de WMO. De gemeente waarin je woont bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt.

Je kan pas beginnen als die toestemming is verleend.

Er wordt gewerkt met een contract van de SVB: Modelzorgovereenkomst van opdracht.

Soms zijn er ook andere mogelijkheden van financiering.

Meestal gaan we een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan met een

opzegtermijn van een maand.

 

Afspraken afzeggen
Ben je een keer niet in de gelegenheid om te komen, dan dien je dit minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Zie verder de algemene voorwaarden.

Links

Autisme Netwerk Groningen

Nederlandse Verening voor Autisme (NVA)

Vanuit Autisme Bekeken

Wegwijzer voor mensen met autisme

Autismevriendelijk Nederland

Kunstzinnige dagbesteding bij Atelier Kairos Tel. 06 23016400