top of page
autisme dagbesteding creatief

Praktische informatie

De dagbesteding bij Atelier Kairos is bedoeld voor jongeren en volwassenen.

Door de kleinschaligheid en intensieve begeleiding is Atelier Kairos een geschikte plek voor mensen met een autisme spectrum stoornis om veilig en in eigen tempo kunstzinnige activiteiten te ondernemen. Ook is het mogelijk om onder begeleiding online cursussen en opleidingen te volgen naar keuze. Uitgangspunt is de eigen ontwikkeling van elke deelnemer.

 

Kwaliteitswaarborging

Schouder aan Schouder heeft het HKZ certificaat Zorg & Welzijn.

Organisaties met een HKZ Zorg- & Welzijn-certificaat bieden hiermee de cliënten de zekerheid dat ze in goede handen zijn als ze zorg nodig hebben. Men kan er hierdoor op vertrouwen dat de zorg die zij inkopen bij een zorgorganisatie met het HKZ-keurmerk kwalitatief goed en doelmatig is.

Eerste kennismaking

We maken eerst een afspraak om met elkaar kennis te maken. Hierbij is een begeleider welkom.
Met elkaar bespreken we wat je zou willen doen, waar je interesses liggen en wat je nodig hebt. Als er bijvoorbeeld sprake is van een coaching traject kan er een plan van aanpak gemaakt worden.

De financiering

De betaling van de dagbesteding gebeurt via ZIN of PGB, bekostigd uit de WLZ, WMO of de Jeugdwet als je onder de 18 bent. De gemeente waarin je woont bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog het bedrag wordt.  Je kan pas beginnen als die toestemming is verleend.

Links

Eriswat (Platform voor autistische volwassenen in Groningen en Drenthe)

Autisme Netwerk Groningen

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Vanuit Autisme Bekeken

Wegwijzer voor mensen met autisme

Autismedigitaal

bottom of page