top of page
autisme dagbesteding creatief

Praktische informatie

De dagbesteding bij Atelier Kairos is bedoeld voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Maar ook anderen met een PGB kunnen er terecht.

Door de kleinschaligheid en intensieve begeleiding is Atelier Kairos een geschikte plek voor mensen met een autisme spectrum stoornis om veilig en in eigen tempo kunstzinnige activiteiten te ondernemen. Ook is het mogelijk om onder begeleiding online cursussen en opleidingen te volgen naar keuze. Uitgangspunt is de eigen ontwikkeling van elke deelnemer.

 

Kwaliteitswaarborging

Mirjam Rinkel is gecertificeerd als zelfstandig werkend professional bij het Kwaliteitsregister Autisme Specialisme en zij is met Atelier Kairos aangesloten bij Paletzorg, een samenwerkingsverband voor zorgprofessionals in Noord-Nederland die ook een Kwaliteits Management Systeem (KMS) hanteert. Atelier Kairos is gecertificeerd lid en voldoet tevens aan de NEN7510 normen.

Eerste kennismaking

We maken eerst een afspraak om met elkaar kennis te maken. Hierbij is een begeleider welkom.
Met elkaar bespreken we wat je zou willen doen, waar je interesses liggen en wat je nodig hebt. Als er bijvoorbeeld sprake is van een coaching traject kan er een plan van aanpak gemaakt worden.

N.B.: Op dit moment wordt er alleen een afspraak gemaakt als er al een indicatie is aangevraagd/verleend. De verwerkingstijd bij de WIJ-teams in Groningen voor aanvragen voor PGB is namelijk opgelopen tot enkele maanden. In de omringende gemeenten kan het iets sneller gaan.

 

De financiering

De betaling van de dagbesteding gebeurt via een PGB, bekostigd uit de WMO of de Jeugdwet als je onder de 18 bent. De gemeente waarin je woont bepaalt of je hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog het bedrag wordt.
 

N.B.: De vergoedingen uit PGB via de WMO zijn zodanig laag geworden dat het kan zijn dat je een eigen bijdrage aan Atelier Kairos moet gaan betalen om deel te kunnen nemen. Atelier Kairos hanteert een minimumtarief van €37,50 per dagdeel.

 

Bekostiging vanuit de WLZ gebeurt via het Zorgkantoor.

Het tarief voor een dagdeel vergoed uit de WLZ is €62,88

Je kan pas beginnen als die toestemming is verleend.

Er wordt gewerkt met een contract van de SVB: Modelzorgovereenkomst van opdracht.

Soms zijn er ook andere mogelijkheden van financiering.

Meestal gaan we een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan met een

opzegtermijn van een maand.

 

Afspraken afzeggen
Ben je een keer niet in de gelegenheid om te komen, dan dien je dit minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Zie verder de algemene voorwaarden.

Links

Eriswat (Platform voor autistische volwassenen in Groningen en Drenthe)

Autisme Netwerk Groningen

Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Vanuit Autisme Bekeken

Wegwijzer voor mensen met autisme

Autismedigitaal

bottom of page